Steffie Moonen

Profile Educational Psychologist, Private Practise
Registration Basics, Child and Adolescent, Autism
City Arnhem
Country Netherlands
Email info@kidz-eigen.nl
Website http://kidz-eigen.nl
Phone 31 623299351

Als orthopedagoog begeleid ik kinderen en ouders bij het opgroeien en opvoeden. Vanuit de vraag ‘Wat heeft dit kind nodig? En hoe kunnen ouders hun kind hier het beste bij ondersteunen?’ ga ik met ouders en kinderen aan de slag als er vragen zijn over de opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van het kind.

Na mijn opleiding Orthopedagogiek (Gezin & Gedrag) heb ik eerst jaren in de jeugdzorg en vervolgens bij de jeugdgezondheidszorg gewerkt. Hier heb ik zowel langdurende trajecten intensieve gezinsbegeleiding geboden als kortdurende opvoedingsondersteuning.

In 2015 heb ik mijn eigen orthopedagogische praktijk opgericht: Praktijk Fier!.

In mijn werk heb ik altijd aandacht voor het hele gezin en de hele context van opvoeden: een kind kan niet los worden gezien van zijn leefomgeving. Dit systeemgericht werken pas ik ook toe in mijn ReAttach begeleidingen, die ik sinds een aantal jaren als geregistreerd therapeut mag aanbieden.

Wil je meer informatie of wil je een afspraak maken? Neem gerust contact op.

Met vriendelijke groeten,

Steffie Moonen