Steffie Moonen

Profile Educational Psychologist, Private Practise
Registration Basics, Child and Adolescent, Autism
City Arnhem
Country Netherlands
Email info@kidz-eigen.nl
Website http://kidz-eigen.nl
Phone 31 623299351

Als orthopedagoog begeleid ik kinderen en
ouders bij het opgroeien en opvoeden. Vanuit
de vraag ‘Wat heeft dit kind nodig? En hoe
kunnen ouders hun kind hier het beste bij
ondersteunen?’ ga ik met ouders en kinderen
aan de slag als er vragen zijn over de
opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van
het kind.

Na mijn opleiding Orthopedagogiek (Gezin &
Gedrag) heb ik eerst jaren in de jeugdzorg en
vervolgens bij de jeugdgezondheidszorg
gewerkt. Hier heb ik zowel langdurende
trajecten intensieve gezinsbegeleiding
geboden als kortdurende
opvoedingsondersteuning.

In 2015 heb ik mijn eigen orthopedagogische
praktijk opgericht: KidzEigen.
In mijn werk heb ik altijd aandacht voor het
hele gezin en de hele context van opvoeden:
een kind kan niet los worden gezien van zijn
leefomgeving. Dit systeemgericht werken pas
ik ook toe in mijn ReAttach begeleidingen, die
ik sinds een aantal jaren als geregistreerd
therapeut mag aanbieden.
Wil je meer informatie of wil je een afspraak
maken? Neem gerust contact op.

Met vriendelijke groeten,
Steffie Moonen