Ralf Jacobs

Profile Autismspecialist, Master SEN, ReAttach for Autism
Registration Basics, Autism
City Maastricht
Country Netherlands
Email info@autikunde.nl
Website http://autikunde.nl
Phone

Mijn praktijkruimte is gevestigd in het Limburgse Valkenburg. Ik ben ReAttach therapeut sinds augustus 2016. Tevens doorliep ik met goed gevolg de specialisaties ReAttach voor autisme en ReAttach voor mensen met een verstandelijke beperking.

Ik ben afgestudeerd bij de Fontys Oso als M-SEN autismespecialist. Dit is een tweejarige HBO-Master opleiding. Daarnaast ben ik bij het VUmc afgestudeerd als Moreel Beraad gespreksleider. Voor meer informatie verwijs ik naar mijn website: info@autikunde.nl

Mijn ervaring is dat indien er een goede afstemming tussen cliënt, ouders en begeleider plaatsvindt deze een stevig fundament legt voor toekomstige verandering. ReAttach is, systemisch ingezet, een prima interventie.

Goede zorg is een ontdekkingstocht. Het is een proces waarbij zowel de begeleider als ook de cliënt en zijn naasten samen op zoek gaan naar de kwaliteiten en mogelijkheden. Ook hier kan de ReAttach interventie voor een groot deel aan bijdragen.

Met vriendelijke groeten,

Ralf Jacobs