Prof. Ina van Berckelaer-Onnes

Biography
Professor Ina van Berckelaer-Onnes studeerde klinische en orthopedagogiek aan de universiteit van Leiden. Na haar afstuderen in 1967 werd ze medewerker bij de afdeling orthopedagogiek van die universiteit. Ze promoveerde in 1979 in Utrecht op het proefschrift ‘Vroegkinderlijk autisme: een opvoedingsprobleem’.

References:
I.A. van Berckelaer-Onnes, Vroegkinderlijk autisme: een opvoedingsprobleem. Lisse: Swets & Zeitlinger, 1979.
Rispens en I.A. van Berckelaer-Onnes, Theoretische orthopedagogiek. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1985.
I.A. van Berckelaer-Onnes, Leven naar de letter. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1992.
T.A. van Yperen, J. Rispens en I.A. van Berckelaer-Onnes, Classificatie van specifieke ontwikkelingsstoornissen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 31(6) 1992, blz 254-268.
I.A. van Berckelaer-Onnes, J. van Loon en A. Peelen, Challenging Behaviour: a challenge to Change. Autism, vol. 6, 2002, blz 259-270.
Noens, I.A. van Berckelaer-Onnes, Making sense in a fragmentary world: Communication in people with autism and learning disability. Autism, vol. 8, 2004, blz 197-218.
I.A. van Berckelaer-Onnes, Ook op 29 juni bestaat Sinterklaas. Afscheidsrede. Leiden: University Press, 2007.